Elisabet Lundberg

Födelsedatum:1887-08-26
Dödsdatum:1959-12-10
Gravsatt:1959-12-20
Ort:JÄRBO 14:42
Område: G
Gravnummer:2 G 150

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo