Erik Einar Lundberg

Födelsedatum:1924-12-19
Dödsdatum:1995-03-17
Gravsatt:1995-05-08
Ort:JÄRBO 14:35
Område: G
Gravnummer:2 G 150

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo