Britt Linnèa Alnehed

Födelsedatum:1950-05-23
Dödsdatum:2021-10-27
Gravsatt:2021-11-26
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 030A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo