Lisa Katarina Andersson

Födelsedatum:1873-07-27
Dödsdatum:1959-04-17
Gravsatt:1959-05-23
Ort:SANDVIKEN
Område: G
Gravnummer:2 G 030A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo