Hanna Olivia Andersson

Födelsedatum:1894-09-11
Dödsdatum:1977-08-29
Gravsatt:1977-09-22
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 030A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo