Elsa Maria Adamsson

Födelsedatum:1903-09-29
Dödsdatum:1985-04-30
Gravsatt:1985-06-07
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 059B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo