Gösta Arvid Emanuel Adamsson

Födelsedatum:1905-10-31
Dödsdatum:1987-12-01
Gravsatt:1988-05-12
Ort:JÄRBO-FINNÄS 4:76
Område: G
Gravnummer:2 G 059B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo