Inga-Lill Margaret Adamsson

Födelsedatum:1943-04-17
Dödsdatum:2002-11-13
Gravsatt:2003-05-16
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 059B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo