Karolina Dorotea Persson

Födelsedatum:1871-06-20
Dödsdatum:1947-03-20
Gravsatt:1947-03-29
Ort:FINNÄS
Område: G
Gravnummer:2 G 046

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo