Per Konrad Persson

Födelsedatum:1897-07-10
Dödsdatum:1967-08-24
Gravsatt:1967-09-02
Ort:VRETEN
Område: G
Gravnummer:2 G 046

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo