Katarina Persson

Födelsedatum:1896-03-21
Dödsdatum:1980-11-23
Gravsatt:1980-12-05
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 046

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo