Elsa Gunborg Andersson

Födelsedatum:1927-06-01
Dödsdatum:2012-02-13
Gravsatt:2012-03-09
Ort:Simrishamn
Område: B
Gravnummer:RN B 61B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn