Gertrud Andersson

Födelsedatum:1929-05-25
Dödsdatum:2011-03-24
Gravsatt:2011-04-06
Ort:Simrishamn
Område: B
Gravnummer:RN B 61B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn