Ivar Andersson

Födelsedatum:1899-10-07
Dödsdatum:1977-03-24
Gravsatt:1977-04-01
Ort:Rörum
Område: B
Gravnummer:RN B 61B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn