Elvira Lindström

Födelsedatum:1904-10-02
Dödsdatum:1983-11-28
Gravsatt:1983-12-09
Ort:Simrishamn
Område: T
Gravnummer:SN T 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn