Lennart Lindström

Födelsedatum:1927-05-05
Dödsdatum:2000-06-18
Gravsatt:2000-06-28
Ort:Simris
Område: T
Gravnummer:SN T 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn