Nils Lindström

Graveriarbetare | Brantevik

1897-12-03 Födelsedatum
1980-05-31 Dödsdatum

Gravsatt: 1980-06-06

SN T 9, 10

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats