Harry Lundmark

Födelsedatum:1935-08-15
Dödsdatum:1982-05-06
Gravsatt:1982-05-18
Ort:Simris 3:28
Område: T
Gravnummer:SN T 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn