Iris Lundmark

Födelsedatum:1932-09-19
Dödsdatum:2007-12-08
Gravsatt:2008-01-30
Ort:Simrishamn
Område: T
Gravnummer:SN T 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn