Nyfödd Son Lundmark

Födelsedatum:1989-03-07
Dödsdatum:1989-03-07
Gravsatt:1989-04-28
Ort:Simris 3:28
Område: T
Gravnummer:SN T 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn