Ernst Fritiof Andersson

Födelsedatum:1902-09-18
Dödsdatum:1995-01-28
Gravsatt:1995-02-03
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 79

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se