Kenth Allan Andersson

Födelsedatum:1949-05-03
Dödsdatum:2020-08-19
Gravsatt:2021-07-04
Ort:Eldsberga
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 79

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se