Greta Louise Andersson

Födelsedatum:1910-05-22
Dödsdatum:1997-06-16
Gravsatt:1997-06-27
Ort:Tönnersjö
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 79

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se