Arvid Einar Gustafsson

Födelsedatum:1918-05-19
Dödsdatum:1974-01-23
Gravsatt:1974-05-06
Ort:Sandarne
Gravnummer:2 06 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se