Hanna Matilda Larsson

Födelsedatum:1891-01-05
Dödsdatum:1977-11-16
Gravsatt:1978-04-29
Ort:Söderala
Gravnummer:2 06 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se