Karl Johan Andersson

Födelsedatum:1857-04-10
Dödsdatum:1933-04-24
Gravsatt:1933-04-30
Ort:Sandarne
Gravnummer:2 06 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se