Gunnar Emanuel Andersson

Födelsedatum:1903-08-10
Dödsdatum:1981-05-08
Gravsatt:1981-06-30
Ort:S Vånga Jonstorp
Område: B
Gravnummer:SÅ B 19-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/