Svea Kristina Andersson

Födelsedatum:1904-12-06
Dödsdatum:1992-03-07
Gravsatt:1992-03-26
Ort:S Vånga Jonstorp
Område: B
Gravnummer:SÅ B 19-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/