Arvid Brynte Teodor Karlsson

Födelsedatum:1923-12-18
Dödsdatum:1984-01-12
Gravnummer:S B C 1010-1012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling