Johan Karlsson

Födelsedatum:1892-02-21
Dödsdatum:1972-09-11
Gravnummer:S B C 1010-1012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling