Mina Hillevi Karlsson

Födelsedatum:1886-03-09
Dödsdatum:1958-09-15
Gravnummer:S B C 1010-1012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling