Jan Erik Lennart Stake

Födelsedatum:1934-04-29
Dödsdatum:1971-10-08
Ort:HÄRLANDA,GÖTEBORG
Gravnummer:S B C 897-898

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling