Wilhelm Punt Karlsson

Födelsedatum:1889-05-18
Dödsdatum:1954-03-18
Ort:LÅNGED
Gravnummer:S B C 897-898

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling