Sven Erik Allan Arvsell

Födelsedatum:1913-06-28
Dödsdatum:2007-01-14
Gravnummer:S B C 897-898

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling