Henry Lars Siggelin

Födelsedatum:1910-05-04
Dödsdatum:1995-12-07
Gravsatt:1996-05-04
Ort:Ringome
Område: B
Gravnummer:01 B 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat