Hildur Emma Amanda Siggelin

Födelsedatum:1913-02-25
Dödsdatum:2005-05-28
Gravsatt:2005-07-26
Ort:Hemse
Område: B
Gravnummer:01 B 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat