Lars Laurentius Niklas Siggelin

Födelsedatum:1868-09-14
Dödsdatum:1932-03-10
Gravsatt:1932-03-18
Ort:St ringome
Område: B
Gravnummer:01 B 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat