Ingrid Larsson

Födelsedatum:1910-10-09
Dödsdatum:2008-03-04
Gravsatt:2008-03-18
Ort:Enge alva
Område: B
Gravnummer:01 B 128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat