Johan Arvidsson

Födelsedatum:1848-04-06
Dödsdatum:1929-06-14
Gravsatt:1929-06-19
Ort:Svie alva
Område: B
Gravnummer:01 B 128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat