Maria Arvidsson

Födelsedatum:1852-05-23
Dödsdatum:1941-02-02
Gravsatt:1941-02-08
Ort:Hemse
Område: B
Gravnummer:01 B 128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat