Eva Augusta Eklund

Födelsedatum:1897-06-16
Dödsdatum:1971-12-31
Gravsatt:1972-01-29
Ort:Järlåsa
Gravnummer:1 K D 5
1 K D    5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp