Karl Anton Eklund

Födelsedatum:1885-06-14
Dödsdatum:1946-07-20
Gravsatt:1946-07-28
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp