Karl Gustaf Elis Eklund

Födelsedatum:1919-07-09
Dödsdatum:1943-05-09
Gravsatt:1943-05-16
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K D 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp