Bernt Joel Zettergren

Födelsedatum:1935-07-17
Dödsdatum:2006-04-13
Gravsatt:2006-04-28
Ort:Tobo
Gravnummer:1 K L 57
1 K L   57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp