Ulla Irene Zettergren

Födelsedatum:1940-09-02
Dödsdatum:2008-05-25
Gravsatt:2008-07-20
Ort:Tobo
Gravnummer:1 K L 57
1 K L   57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp