Dag Erik Runar Zettergren

Födelsedatum:1942-08-18
Dödsdatum:1996-03-19
Gravsatt:1996-03-29
Ort:Tegelsmora
Gravnummer:1 K L 57
1 K L   57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp