Anna Maria Josefin Eriksson

Födelsedatum:1879-10-09
Dödsdatum:1962-01-08
Gravsatt:1962-01-14
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 5
1 K M    5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp