Fritz Johan Emanue Edling

Födelsedatum:1904-07-10
Dödsdatum:1978-07-29
Gravsatt:1978-08-05
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 5
1 K M    5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp