Per Vilhelm Eriksson

Födelsedatum:1880-08-28
Dödsdatum:1959-02-23
Gravsatt:1959-03-07
Ort:Tierp
Gravnummer:1 K M 5
1 K M    5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tierp-Söderfors församling

Backbrovägen 3
815 91 TIERP

0293-501 91

tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Tierps kyrkogård

Tierps kyrka
81591 Tierp