Ann-Britt Berndtsson

Födelsedatum:1946-04-28
Dödsdatum:2012-12-01
Gravsatt:2013-02-07
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 02 2108, 2109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn